Oferta

Obszar terytorialny mojego działania obejmuje głównie teren województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Aglomeracji Górnośląskiej.

 W ramach wykonywanych opracowań dokonuję wycen w obejmujących m. in.:

 • nieruchomości lokalowe (mieszkalnych, użytkowych)
 • nieruchomości gruntowe (działki budowlane, rolne, komercyjne, inwestycyjne)
 • nieruchomości zabudowane (domy jednorodzinne, budynki komercyjne usługowo-handlowe, obiekty magazynowe i przemysłowe)
 • ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebności)
 • innych w zależności od potrzeb Klienta.

Wykonywane ekspertyzy obejmują określanie wartości rynkowej, odtworzeniowej, a także dla indywidualnych potrzeb inwestora.

 Dodatkowe usługi w ramach prowadzonej działalności obejmują:

 • przeprowadzanie inwentaryzacji obiektów budowlanych
 • doradztwo inwestycyjne w zakresie rynku nieruchomości
 • analizy i ekspertyzy rynku nieruchomości
 • analizę skutków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wybierając realizację usługi zapewniam Państwu profesjonalne i terminowe wykonanie zlecenia, a także konkurencyjne ceny. Wszystkie opracowania realizowane są przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa oraz standardów zawodowych wydanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Koszty wyceny nieruchomości oraz świadczonych usług zależą przede wszystkim od nakładu pracy, który jest konieczny do wykonania wszystkich niezbędnych czynności, aby właściwie przeprowadzić proces wyceny nieruchomości. Istotny wpływ ma również rodzaj wycenianej nieruchomości, cel wyceny oraz lokalizacja nieruchomości. Wpływ na cenę ma także kompletność dokumentacji przekazywanej przez Zlecającego.

Poniżej znajduję się przykładowe ceny dla zleceń typowych. Jeżeli chodzi o nieruchomości nietypowe, charakteryzujące się dużym skomplikowaniem oraz złożonością ceny ustalane są indywidualnie.

Dla nieruchomości nietypowych oraz niewymienionych poniżej kalkulacja przeprowadzana jest indywidualnie i uzależniona jest od pracochłonności, rodzaju wycenianej nieruchomości i celu wyceny.

Podane ceny są cenami brutto.

Dopuszczam możliwość negocjacji.

 
Rodzaj usługiCena
Lokal mieszkalny 400 - 600 zł
Lokal użytkowy 900 - 1200 zł
Działka budowlana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 400 - 600 zł
Nieruchomość gruntowa niezabudowana komercyjna, inwestycyjna od 1200 zł
Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym od 1000 zł
Nieruchomości komercyjne od 1800 zł

W ramach dodatkowych usług obejmujących:

 • przeprowadzanie inwentaryzacji obiektów budowlanych
 • doradztwo inwestycyjne w zakresie rynku nieruchomości
 • analizy i ekspertyzy rynku nieruchomości
 • analizę skutków uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- koszt wykonania usługi ustalany jest indywidualnie w zależności od stopnia złożoności zlecenia.

W przypadku zlecenia obejmującego wykonanie usługi wyceny nieruchomości kilku nieruchomości lub nieruchomości podobnych (np. wycena lokali w tym samym budynku, w tej samej lokalizacji) istnieje możliwość negocjacji cen.

Zapraszam do kontaktu i skorzystania z moich usług.

Poniżej znajdują się zestawienie dokumentów, które wymagane są do prawidłowego wykonania zlecenia. Na ich podstawie Część z nich stanowi integralną część realizowanego opracowania w postaci załączników. Na podstawie badania dokumentacji określany jest stan prawny, ewidencyjny, techniczno-użytkowy, a także istotne parametry mające wpływ na wartość nieruchomości. Dokumenty niezbędne do realizacji zlecenia każdorazowo należy ustalić z rzeczoznawcą majątkowym.

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
 • wyrys z ewidencji gruntów i budynków
 • dokument świadczący o nabyciu praw do nieruchomości
 • zaświadczenie o samodzielności lokali
 • rzut pomieszczeń lokalu
 • inne dokumenty zawierające informacje na temat nieruchomości

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
 • wyrys z ewidencji gruntów i budynków
 • mapa zasadnicza
 • dokument świadczący o nabyciu praw do nieruchomości
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku planu miejscowego)
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli została wydana
 • dokumentacja techniczna budynku (inwentaryzacja, dokumentacja projektowa)
 • książka obiektu budowlanego
 • pozwolenie na budowę
 • umowa o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 • inne dokumenty zawierające informacje na temat nieruchomości

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
 • wyrys z ewidencji gruntów i budynków
 • mapa zasadnicza
 • dokument świadczący o nabyciu praw do nieruchomości
 • inne dokumenty zawierające informacje na temat nieruchomości
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku planu miejscowego)
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli została wydana
 • pozwolenie na budowę
 • umowa o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 • inne dokumenty zawierające informacje na temat nieruchomości

Dla nieruchomości komercyjnych lista niezbędnych do wyceny dokumentów ustalana jest z rzeczoznawcą majątkowym po dokonaniu wizji lokalnej na nieruchomości. Do podstawowych dokumentów dla realizacji zlecenia obejmującego wycenę nieruchomości komercyjnych można zaliczyć:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków
 • wyrys z ewidencji gruntów i budynków
 • mapa zasadnicza
 • dokument świadczący o nabyciu praw do nieruchomości
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku planu miejscowego)
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli została wydana
 • dokumentacja techniczna budynku (inwentaryzacja, dokumentacja projektowa, zestawienie powierzchni w zależności od pełnionej funkcji)
 • książka obiektu budowlanego
 • pozwolenie na budowę
 • zawarte umowy najmu i dzierżawy
 • informacje dotyczące kosztów ponoszonych na utrzymanie nieruchomości
 • umowa o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 • inne

Należy pamiętać, że każde dokumenty dotyczące nieruchomości mogą być przydatne w trakcie wyceny oraz sporządzania innych opracowań.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.